Panterbowling är ett samarrangemang mellan Sveriges Bowlinghallars Förbund (SBHF)och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Verksamheten vänder sig till PENSIONÄRER som fyller 55 år under gällande spelår, som f n är 1/7 2018 - 30/6 2019.

Vi bedriver seriespel i Riksserien.

Har du några frågor så kontakta kansliet:

Telefon 08-81 75 50
Fax: 08-722 98 07
E-post panterbowling@sbhf.se

eller Johan Rundgren: 08-81 75 50

eller per brev:
SBHF/Panterbowling
Importörvägen 9
120 44 Årsta


Sveriges Bowlinghallars Förbund (SBHF) har tagit fram ett program, som för många rapporteringsansvariga, underlättar att avrapportera matchresultaten från seriespelet i Riksserien.

Det hela går till så att Du klickar på meningen "klicka här för att registrera resultat"
När de efterfrågade uppgifterna är registrerade klickar Du på "skicka".

Tävlingar

Riksserien